Andere trainingen

Bas Jacobs biedt ook andere trainingen aan waarin het lesgeven centraal staat. Ook een training op maat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met Bas via b.jacobs@hetbaken.nl of het contactformulier.


Jongleren met veranderingen

Leren jongleren is leren veranderen en in een half uur jongleren kom je dezelfde problemen tegen als twee jaar onderwijsvernieuwing.

Hier kunt u meer informatie over deze training vinden.


Non-verbale docent

Iedere docent is zich bewust van het feit dat wat je zegt van invloed is op leerlingen. Het blijkt echter dat wat je zegt versterkt wordt door hoe je het zegt, of zelfs voor leerlingen belangrijker is dan wat je zegt.

Hier kunt u meer informatie over deze training vinden.


Pedagogisch boos worden

De training gaat over: staan voor wat je zegt, het verschil tussen boos spelen of kwaad zijn, congruent zijn in woord en houding, timing van wel of niet boos worden, tactisch inzetten van je boosheid, omgaan met twijfelmomenten voor de klas.

Hier kunt u meer informatie over deze training vinden.